لا نحن لسنا في متحف فلسطين - No we are not in palestine museum

لا نحن لسنا في متحف فلسطين - No we are not in palestine museum

Palestine Museum # Jack Persekian # Palestine Clothes # no draw # No Art # Big museum # ethnology# Stitch threads of the thread # Suzan Hijab #

Has been liked by 9

Comments 1

Nanouk Reicht
2 years ago
Good and interesing work !

Say something

You must login or Sign Up to write a comment Join